RADIOTEKNIKK AS

aLT INNEN RADIOKOMMUNIKASJON

Om oss:

Radioteknikk AS er et foretak som leverer radiokommunikasjon fra jaktradio til det nyeste innen gruppesamtaler via telefon.  
Radiosamband:

vÅRE KUNDERgrupper ER:

VAKTSELSKAPER

PARKERINGSSELSKAPER

TAXI SENTRALER

BUSS

LANGTRANSPORT

BÅT/FERGETRAFIKK

HYTTEFELT

KANTINER

SKOLER

PRODUSJONSSELSKAPERDEKNING.

  • Hele Norge - GSM dekning
  • Europa
  • Resten av verden med GSM.

Kontakt:


Ta kontakt: 

+ 47 48 49 50 00

Jan@radioteknikk.no